Nasze sekcje
Powrót

ZPiT
WOLBROMIACY

Formacja Tańca Nowoczesnego
SHINE

Grupa
Rytmiczno -
Taneczna SHINE

Klub
Świat Małego
Odkrywcy

Zajęcia
Teatralne

Nauka gry na gitarze
Basowej

Pracownia
Muzyczna

Pracownia
Malarstwa i Rysunku

Nauka gry na gitarze
Akustycznej

Pracownia
Plastyczna

Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

Kółko
Szachowe

Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”

Zespół  Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” powstał w 1979 roku przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wolbromiu.

„Wolbromiacy” cieszą się dużą popularnością w regionie, jako zespół ludowy o wieloletniej działalności ze znaczącymi osiągnięciami na Festiwalach Folklorystycznych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W Zespole tańczą i śpiewają dzieci i młodzież w wieku 9 – 19 lat. Kierownikiem zespołu i choreografem jest Agnieszka Gołembiowska-Karoń. Spotkania ZPiT „Wolbromiacy” odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00.

Formacja tańca nowoczesnego SHINE

Nowa formacja taneczna SHINE w swoich choreografiach wykorzystuje najnowsze formy taneczne. Podczas zajęć uczniowie mają okazję poznać elementy tańca jazzowego, klasycznego, Hip-Hopu, disco dance i akrobatyki. Zajęcia prowadzi znakomita instruktorka Pani Olga Ziopaja – dyplomowaną pedagog, choreograf, kwalifikowana sędzia, utytułowana tancerka.

Grupa Rytmiczno-Taneczna SHINE

Głównym założeniem grupy prowadzonej przez Panią Olgę Ziopaję jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości muzycznej i duchowej.

Na zajęciach dzieci uczą się elementów tańca klasycznego (baletowego) oraz stretchingu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy wg oddzielnego harmonogramu ze szczegółowym podziałem wg poszczególnych grup wiekowych.

Klub "Świat małego odkrywcy"

„Świat Małego Odkrywcy” to zajęcia ukierunkowane na możliwość wszechstronnego rozwoju, odkrywanie talentów i poszerzanie zainteresowań dzięki nauce poprzez zabawę.

Zajęcia prowadzi Eliza Ciuła-Hat. Spotkania odbywają się w sobotę dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych. W godzinach od 10:00 do 11:00 do dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz od 12:00 do 13:00 dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Koszt jednorazowych zajęć wynosi 7 zł, natomiast opłata miesięczna wynosi 28zł (w przypadku, gdy odbędą się 4 spotkania w miesiącu).

Zajęcia Teatralne

Sekcja teatralna powstała w 2012 roku z inicjatywy Pani Agnieszka Maj, instruktorki teatralnej, polonistki, pedagoga, pasjonatki teatru i pracy z dziećmi.

Zajęcia prowadzone w ramach działalności sekcji adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 lat, a ich celem jest: rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, poznanie i rozwijanie własnych możliwości, doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała, jak również poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem oraz pracy aktora, a także umiejętność pracy w grupie. Spotkania sekcji teatralnej odbywają się we wtorek w godz. 16:00 do 17:00.

Nauka gry na gitarze basowej, klasycznej i kontrabasie

Nauka gry na gitarze basowej, klasycznej i kontrabasie skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzona przez zawodowego muzyka Bartłomieja Chyla (absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, muzyk działający w zespołach Ego Trip, ShaleyesH, Dabadatrio).
Zapisy bezpośrednio u nauczyciela pod nr tel. 605 953 218.

Pracownia Muzyczna

W Domu Kultury prowadzone są zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży składające się z sekcji studia wokalnego oraz nauki gry na pianinie i akordeonie prowadzone przez instruktora muzycznego Martę Gaweł.

Zajęcia grupowe ze śpiewu odbywają się  w środę  godzinach od 18:15 do 19:00. Dodatkowo realizowane są również indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach wg m oddzielnego harmonogramu.

Pracownia Malarstwa i Rysunku

Podczas zajęć Pracowni Malarstwa i Rysunku realizowane są następujące ćwiczenia:
– rysunek ołówkiem, węglem, kredką, pastelą suchą i tłustą, tuszem,
– malarstwo – plakatówka, akwarela, akryl, olej;

Zajęcia adresowane dla dzieci i młodzieży  w przedziale wiekowym od  8 do 14 lat w soboty w godz. od 9:00 do 10:00, płatne 5 zł za zajęcia. Zajęcia prowadzi instruktor plastyk Gabriela Kałwa.

Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej

Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, adresowana do dzieci od lat 8. Uczestnicy spotkań formują się maksymalnie w 3-osobowych grupach.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki od 14:30 do 20:00 oraz w soboty od 13:30 do 18:00.
Kontakt z nauczycielami pod nr tel.: Adam Jochymczyk – 508 180 788, Mariusz Sławkowski – 882 095 082.

Pracownia plastyczna

W ramach zajęć Kółka Plastycznego realizowane są następujące ćwiczenia:
– rysunek ołówkiem, węglem, kredką, pastelą suchą i tłustą, tuszem,
– malarstwo – plakatówka, tempera i akwarela,
– lepienie w plastelinie i glinie,
– wydzieranka, wyklejanka, wycinanka
– kolaż, frotaż, fotomontaż i inne techniki plastyczne,

Zajęcia organizowane dla najmłodszych w wieku od 6 do 10 lat w soboty w godz. 11:00 do 12:00, płatne 5 zł za zajęcia. Zajęcia prowadzi instruktor plastyk Gabriela Kałwa.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty”

Oferta UTW kierowana jest do emerytów, rencistów, osób nieczynnych zawodowo, niezależnie od posiadanego wykształcenia. Opiekunem UTW jest Milena Jałowiec.

Poza serią wykładów z różnych dziedzin życia oferujemy nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe m.in. aerobic, joga, basen, a także chór, na który uczęszczanie jest bezpłatne. 1 września 2012 r. powstał chór liczący aktualnie 20 osób, którego dyrygentką jest Nela Piekarz.

Kółko szachwe

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
Rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.
Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, w piątki w godz. 17:00 – 18:00 przez Agnieszkę Kundzierewicz.

Masz pytania?
Kontakt

Dom Kultury w Wolbromiu,
ul. Leśna 2
32-340 Wolbrom

tel.: 32 644 13 41

tel. kom.: 606 721 082

fax: 32 647 24 00

email: info@dk.wolbrom.pl

Masz pytania?
Kontakt