Nasze sekcje
Powrót

ZPiT
WOLBROMIACY

Formacja Tańca Nowoczesnego
SHINE

SHINE
ladies

Klub
Świat Małego
Odkrywcy

Zajęcia
Teatralne

Nauka gry na gitarze
Basowej

Pracownia
Muzyczna

Pracownia
Malarstwa i Rysunku

Nauka gry na gitarze
Akustycznej

Pracownia
Plastyczna

Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

Kółko
Szachowe

Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”

Zespół  Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” powstał w 1979 roku przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wolbromiu.

„Wolbromiacy” cieszą się dużą popularnością w regionie, jako zespół ludowy o wieloletniej działalności ze znaczącymi osiągnięciami na Festiwalach Folklorystycznych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W Zespole tańczą i śpiewają dzieci i młodzież w wieku 9 – 19 lat. Kierownikiem zespołu i choreografem jest Agnieszka Gołembiowska-Karoń. Spotkania ZPiT „Wolbromiacy” odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00.

Formacja tańca nowoczesnego SHINE

Formacja taneczna SHINE w swoich choreografiach wykorzystuje najnowsze formy taneczne. Podczas zajęć uczniowie mają okazję poznać elementy tańca jazzowego, klasycznego, Hip-Hopu, disco dance i akrobatyki. Zajęcia prowadzi znakomita instruktorka Pani Olga Ziopaja – dyplomowaną pedagog, choreograf, kwalifikowana sędzia, utytułowana tancerka. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 4 roku życia, odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy od godziny 15:30-20:30 i kosztują 25 zł miesięcznie lub 60 zł za kwartał.

 

SHINE ladies

Zajęcia taneczne jak sama nazwa wskazuje przeznaczona jest dla pań w każdym wieku, które pragną rozwijać swoje zdolności i aktywnie spędzać czas poprzez taniec. Prowadzi je pani instruktor Olga Ziopaja. Odbywają się w poniedziałki i środy od godziny 20:45.

Koszty zajęć:

Pojedyncze wejście- 15 zł

Karnet miesięczny- 80 zł

Karnet na 4 wejścia- 54 zł, 8 wejść- 96 zł, 16 wejść- 150 zł.

 

Klub "Świat małego odkrywcy"

„Świat Małego Odkrywcy” to zajęcia ukierunkowane na możliwość wszechstronnego rozwoju, odkrywanie talentów i poszerzanie zainteresowań dzięki nauce poprzez zabawę.

Zajęcia prowadzi Milena Jałowiec. Spotkania odbywają się w sobotę dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych. W godzinach od 10:10 do 11:00 do dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz od 12:30 do 13:30 dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Koszt jednorazowych zajęć wynosi 7 zł, natomiast opłata miesięczna wynosi 28zł (w przypadku, gdy odbędą się 4 spotkania w miesiącu).

Zajęcia Teatralne

Sekcja teatralna powstała w 2012 roku z inicjatywy Pani Agnieszka Maj, instruktorki teatralnej, polonistki, pedagoga, pasjonatki teatru i pracy z dziećmi.

Zajęcia prowadzone w ramach działalności sekcji adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 lat, a ich celem jest: rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, poznanie i rozwijanie własnych możliwości, doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała, jak również poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem oraz pracy aktora, a także umiejętność pracy w grupie. Spotkania sekcji teatralnej odbywają się we wtorek w godz. 16:00 do 17:00.

Nauka gry na gitarze basowej, klasycznej i kontrabasie

Nauka gry na gitarze basowej, klasycznej i kontrabasie skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzona przez zawodowego muzyka Bartłomieja Chyla (absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, muzyk działający w zespołach Ego Trip, ShaleyesH, Dabadatrio).
Zapisy bezpośrednio u nauczyciela pod nr tel. 605 953 218.

Pracownia Muzyczna

W Domu Kultury prowadzone są zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży składające się z sekcji studia wokalnego oraz nauki gry na pianinie i akordeonie prowadzone przez instruktora muzycznego Martę Gaweł.

Zajęcia grupowe ze śpiewu odbywają się  w środę  godzinach od 17:30 do 18:15. Dodatkowo realizowane są również indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach wg oddzielnego harmonogramu.

Pracownia Malarstwa i Rysunku

Podczas zajęć Pracowni Malarstwa i Rysunku realizowane są następujące ćwiczenia:
– rysunek ołówkiem, węglem, kredką, pastelą suchą i tłustą, tuszem,
– malarstwo – plakatówka, akwarela, akryl, olej;

Zajęcia adresowane dla dzieci i młodzieży  w przedziale wiekowym od  9-15 lat w soboty w godz. od 9:00 do 10:00, płatne 7 zł za zajęcia. Zajęcia prowadzi instruktor plastyk Gabriela Kałwa.

Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej

Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, adresowana do dzieci od lat 8. Uczestnicy spotkań formują się maksymalnie w 3-osobowych grupach.
Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki od 14:30 do 20:00. Kontakt z nauczycielami pod nr tel.: Adam Jochymczyk – 508 180 788, Mariusz Sławkowski – 882 095 082.

 

Pracownia plastyczna

W ramach zajęć Kółka Plastycznego realizowane są następujące ćwiczenia:
– rysunek ołówkiem, węglem, kredką, pastelą suchą i tłustą, tuszem,
– malarstwo – plakatówka, tempera i akwarela,
– lepienie w plastelinie i glinie,
– wydzieranka, wyklejanka, wycinanka
– kolaż, frotaż, fotomontaż i inne techniki plastyczne,

Zajęcia organizowane dla najmłodszych w wieku od 5 do 8 lat w soboty w godz. 11:15 do 12:00, płatne 7 zł za zajęcia. Zajęcia prowadzi instruktor plastyk Gabriela Kałwa.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty”

Oferta UTW kierowana jest do emerytów, rencistów, osób nieczynnych zawodowo, niezależnie od posiadanego wykształcenia. Opiekunami UTW są Paulina Powaga i Grażyna Grudzień.

Poza serią wykładów z różnych dziedzin życia oferujemy nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe m.in. aerobic, joga, basen, taniec towarzyski, a także chór, na który uczęszczanie jest bezpłatne. 1 września 2012 r. powstał chór liczący aktualnie 20 osób, którego dyrygentką jest Nela Piekarz.

Kółko szachowe

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
Rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.
Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat, w piątki w godz. 17:00 – 18:00 przez Agnieszkę Kundzierewicz.

Masz pytania?
Kontakt

Dom Kultury w Wolbromiu,
ul. Leśna 2
32-340 Wolbrom

tel.: 32 644 13 41

tel. kom.: 606 721 082

fax: 32 647 24 00

email: info@dk.wolbrom.pl

Masz pytania?
Kontakt