Nasze sekcje
Powrót

ZPiT
WOLBROMIACY

Formacja Tańca Nowoczesnego
SHINE

SHINE
ladies

Klub
Świat Małego
Odkrywcy

Zajęcia
Teatralne

Nauka gry na gitarze
Basowej

Pracownia
Muzyczna

Pracownia
Malarstwa i Rysunku

Nauka gry na gitarze
Akustycznej

Pracownia
Plastyczna

Uniwersytet
Trzeciego
Wieku

Kółko
Szachowe

Zespół Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”

Zespół  Pieśni i Tańca „Wolbromiacy” powstał w 1979 roku przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Wolbromiu.

„Wolbromiacy” cieszą się dużą popularnością w regionie, jako zespół ludowy o wieloletniej działalności ze znaczącymi osiągnięciami na Festiwalach Folklorystycznych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W Zespole tańczą i śpiewają dzieci i młodzież w wieku 9 – 19 lat. Kierownikiem zespołu i choreografem jest Agnieszka Gołembiowska-Karoń. Spotkania ZPiT „Wolbromiacy” odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00.

Opłata za zajęcia:

– jednorazowa roczna opłata wpisowa za uczestnictwo w zajęciach – 15zł.

 • – starsza grupa – 25 zł./miesiąc
 • – grupa średnia  25 zł. /miesiąc
 • – grupa młodsza – 30zł./miesiąc

SHINE Dance Studio - formacja tańca nowoczesnego

SHINE Dance Studio w swoich choreografiach wykorzystuje najnowsze formy taneczne. Podczas zajęć uczniowie mają okazję poznać elementy tańca jazzowego, klasycznego, Hip-Hopu, disco dance i akrobatyki. Zajęcia prowadzi znakomita instruktorka Pani Olga Ziopaja – dyplomowaną pedagog, choreograf, kwalifikowana sędzia, utytułowana tancerka. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 4 roku życia, odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy od godziny 15:30-20:30.

Opłata za zajęcia:

– jednorazowa roczna opłata wpisowa za uczestnictwo w zajęciach – 15zł.

 • zajęcia raz w tygodniu 30zł./ miesiąc lub 75 zł./kwartał
 • zajęcia dwa razy w tygodniu 35 zł./ miesiąc lub 90zł./kwartał

SHINE Ladies

Zajęcia taneczne jak sama nazwa wskazuje przeznaczona jest dla pań w każdym wieku, które pragną rozwijać swoje zdolności i aktywnie spędzać czas poprzez taniec. Prowadzi je pani instruktor Olga Ziopaja. Odbywają się w poniedziałki i środy od godziny 20:45.

Koszty zajęć:

Pojedyncze wejście- 15 zł

Karnet miesięczny- 80 zł

Karnet na 4 wejścia- 54 zł, 8 wejść- 96 zł, 16 wejść- 150 zł.

 

Klub "Świat Małego Odkrywcy"

„Świat Małego Odkrywcy” to zajęcia ukierunkowane na możliwość wszechstronnego rozwoju, odkrywanie talentów i poszerzanie zainteresowań dzięki nauce poprzez zabawę.

Zajęcia prowadzi Milena Jałowiec. Spotkania odbywają się w sobotę dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych. W godzinach od 10:10 do 11:00 do dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz od 12:30 do 13:30 dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Koszty zajęć:

– jednorazowa roczna opłata wpisowa za uczestnictwo w zajęciach – 15zł.

 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 10 zł

Zajęcia Teatralne

Sekcja teatralna powstała w 2012 roku z inicjatywy Pani Agnieszka Maj, instruktorki teatralnej, polonistki, pedagoga, pasjonatki teatru i pracy z dziećmi.

Zajęcia prowadzone w ramach działalności sekcji adresowane są do dzieci i młodzieży w wieku powyżej 10 lat, a ich celem jest: rozwijanie wrażliwości emocjonalnej, poznanie i rozwijanie własnych możliwości, doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała, jak również poznanie podstawowych zagadnień związanych z teatrem oraz pracy aktora, a także umiejętność pracy w grupie. Spotkania sekcji teatralnej odbywają się we wtorek w godz. 16:00 do 17:00.

Koszty zajęć:

– jednorazowa roczna opłata wpisowa za uczestnictwo w zajęciach – 15zł.

 • koszt zajęć wynosi 20 zł/ miesiąc

Nauka gry na gitarze basowej, klasycznej i kontrabasie

Nauka gry na gitarze basowej, klasycznej i kontrabasie skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzona przez zawodowego muzyka Bartłomieja Chyla (absolwent Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, muzyk działający w zespołach Ego Trip, ShaleyesH, Dabadatrio).
Zapisy bezpośrednio u nauczyciela pod nr tel. 605 953 218.

Pracownia Muzyczna

W Domu Kultury prowadzone są zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży składające się z sekcji studia wokalnego oraz nauki gry na pianinie i akordeonie prowadzone przez instruktora muzycznego Martę Gaweł, a także nauka gry na saksofonie prowadzone przez instruktora Anitę Barczyk.

Zajęcia grupowe ze śpiewu odbywają się  w środę  godzinach od 17:30 do 18:15. Dodatkowo realizowane są również indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach wg oddzielnego harmonogramu.

Koszty zajęć:

– jednorazowa roczna opłata wpisowa za uczestnictwo w zajęciach – 15zł.

 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 25zł/45 min. – nauka gry na akordeonie
 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 25zł/45 min. – nauka gry na pianinie
 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 30zł/60 min. – nauka gry na akordeonie
 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 20zł/30 min. – nauka gry na akordeonie
 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 40zł/45 min. – nauka gry na saksofonie

Indywidualne lekcje śpiewu

 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 40zł/miesiąc

Grupowe lekcje śpiewu

 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 35zł/miesiąc

Pracownia Malarstwa i Rysunku

Podczas zajęć Pracowni Malarstwa i Rysunku realizowane są następujące ćwiczenia:
– rysunek ołówkiem, węglem, kredką, pastelą suchą i tłustą, tuszem,
– malarstwo – plakatówka, akwarela, akryl, olej;

Zajęcia adresowane dla dzieci i młodzieży  w przedziale wiekowym od  9-15 lat w soboty w godz. od 9:00 do 10:00. Zajęcia prowadzi instruktor plastyk Gabriela Kałwa.

Koszty zajęć:

– jednorazowa roczna opłata wpisowa za uczestnictwo w zajęciach – 15zł.

 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 10 zł

Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej

Nauka gry na gitarze akustycznej i elektrycznej, adresowana do dzieci od lat 8. Uczestnicy spotkań formują się maksymalnie w 3-osobowych grupach.
Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki od 14:30 do 20:00. Kontakt z nauczycielami pod nr tel.: Adam Jochymczyk – 508 180 788, Mariusz Sławkowski – 882 095 082.

 

Pracownia plastyczna

W ramach zajęć Kółka Plastycznego realizowane są następujące ćwiczenia:
– rysunek ołówkiem, węglem, kredką, pastelą suchą i tłustą, tuszem,
– malarstwo – plakatówka, tempera i akwarela,
– lepienie w plastelinie i glinie,
– wydzieranka, wyklejanka, wycinanka
– kolaż, frotaż, fotomontaż i inne techniki plastyczne,

Zajęcia organizowane dla najmłodszych w wieku od 5 do 8 lat w soboty w godz. 11:15 do 12:15. Zajęcia prowadzi instruktor plastyk Gabriela Kałwa.

Koszty zajęć:

– jednorazowa roczna opłata wpisowa za uczestnictwo w zajęciach – 15zł.

 • koszt jednorazowych zajęć wynosi 10 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Nowe Horyzonty”

Oferta Uniwersytetu Trzeciego Wieku kierowana jest do emerytów, rencistów, osób nieczynnych zawodowo, niezależnie od posiadanego wykształcenia. Opiekunami UTW są Paulina Stach i Grażyna Grudzień.

-wpisowe za semestr 30zł

Poza serią wykładów z różnych dziedzin życia oferujemy nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe m.in. aerobic, joga, basen, taniec towarzyski, a także chór, na który uczęszczanie jest bezpłatne. 1 września 2012 r. powstał chór liczący aktualnie 20 osób, którego dyrygentką jest Nela Piekarz.

Kółko szachowe

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
Rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.
Zajęcia prowadzone są dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, w piątki w godz. 16:00 – 17:00 grupa młodsza, od 17:00- 18:00 grupa starsza przez Agnieszkę Kundzierewicz.

Agnieszka Kundzierewicz – posiada certyfikat Polskiego Związku Szachowego oraz Certyfikat Instruktora prowadzenia zajęć szachowych dla dzieci.

Koszty zajęć:

– jednorazowa roczna opłata wpisowa za uczestnictwo w zajęciach – 15zł.

 • koszt  zajęć wynosi 30 zł/ miesiąc

Masz pytania?
Kontakt

Dom Kultury w Wolbromiu,
ul. Leśna 2
32-340 Wolbrom

tel.: 32 644 13 41

tel. kom.: 606 721 082

fax: 32 647 24 00

email: info@dk.wolbrom.pl

Masz pytania?
Kontakt