Zawody Pływackie o Maskotkę Burmistrza

Dodał(a): Eliza Ciuła-Hat | niedziela, 18 sierpnia 2019
Zawody Pływackie o Maskotkę Burmistrza

Regulamin zawodów pływackich

ZAWODY PŁYWACKIE O MASKOTKĘ BURMISTRZA
Wolbrom 30 sierpień 2019r.

I. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w dniu 30.08.2019r. (piątek). Oficjalne otwarcie zawodów o godz. 11:00, na odkrytej pływalni Zespołu Basenów Wolbrom.

II. Cel zawodów
– doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci, młodzieży
– popularyzacja sportu pływackiego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych człowieka
– przegląd umiejętności pływackich w celu wyłonienia talentów
– promowanie zdrowego stylu życia wraz z rozwojem zainteresowań pływackich

III. Dane techniczne

 1. Długość toru basenowego: 25m

 2. Ilość torów: 5

 3. Orientacyjna temperatura wody: 20-23 st. C.

 4. Pomiar czasu: ręczny/stoper

IV. Uczestnictwo

– Zapisy na zawody prowadzone są do dnia 27.08.2019r. w Domu Kultury w Wolbromiu
– Wpisowe na turniej wynosi 5zł/os.
– W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, ewentualny zwrot wpisowego jest możliwy jedynie na podstawie paragonu przedłożonego w Domu Kultury w Wolbromiu nie później niż do dnia 29.08.2019r.
– Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji/karty uczestnika
– Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.
– Uzyskany rezultat czasowy decyduje o przyznaniu miejsca.
– Każdy uczestnik deklaruje uczestnictwo w jednej lub max dwóch konkurencjach dla odpowiedniej kategorii wiekowej
– W zawodach udział mogą brać uczestnicy według roczników
– Nagrody zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej

V. Kategorie wiekowe:

 1. Kategoria. Roczniki: 2010, 2011, 2012, 2013 (6-9lat)

 2. Kategoria. Roczniki: 2007, 2008, 2009. (10-12)

 3. Kategoria. Roczniki: 2003, 2004, 2005, 2006 (13-16lat)

VI. Style pływackie / Konkurencje dla każdej kategorii wiekowej. *

 1. Dowolny

 2. Klasyczny

 3. Motylkowy

 4. Grzbiet

VII. Nagrody

– Medale za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej
– Nagrody rzeczowe za miejsca I-III
– Dyplomy za uczestnictwo w zawodach za miejsca I-III
– Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych nagród

VIII. Zgłoszenia do zawodów

Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat zamieszkujących na terenie miasta i Gminy Wolbrom.
Wymagane dokumenty:
– zapisy w dniu zawodów odbywają się w Domu Kultury w Wolbromiu do dnia 27.08.2019r.
– zgoda pisemna rodziców/opiekunów prawnych – dzieci i młodzieży / karta uczestnictwa
– potwierdzenie uregulowania opłaty/wpisowego

IX. Informacje dodatkowe:

– za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże Organizatorzy nie odpowiadają,
– każdy z uczestników zawodów jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pływalni,
– nad bezpieczeństwem uczestników zawodów czuwają ratownicy wodni- – -Organizator nie bierze odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które uniemożliwiałyby odbycie zawodów


X. Postanowienia końcowe:

– organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji poszczególnych punktów regulaminu
– każdy z zawodników w pełni akceptuje regulamin zawodów
– w sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Zawodów.
– zawody pływackie rozgrywane są w oparciu o przepisy PZP
– organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunków zawodników oraz zdjęć i filmów z zawodów.

Galeria zdjęć: