II Wolbromska Jesień Poetycka pod hasłem „Piękna nasza Polska cała. Wspomnienia z podróży”

Dodał(a): Gabriela Kałwa | środa, 22 lipca 2020
II Wolbromska Jesień Poetycka pod hasłem „Piękna nasza Polska cała. Wspomnienia z podróży”
  1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Wolbromiu.  Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.
    2. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach: regionalnej (województwo małopolskie) oraz ogólnopolskiej. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.
    3. Zadaniem konkursowym jest przysłanie od jednego do trzech niepublikowanych dotąd wierszy, nawiązujących do hasła „Piękna nasza Polska cała. Wspomnienia z podróży”.
    W kategorii regionalnej mile widziane wiersze dotyczące terenu województwa małopolskiego.

Jeden uczestnik może przysłać wiersze w obu kategoriach.
Zestawy przyjmujemy drogą mailową lub pocztą tradycyjną (do wyboru uczestnika).

Droga mailowa:
Prosimy przysyłać wiersze oraz osobny plik z danymi – imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, mail – na adres poezjawolbrom@gmail.com. Wiersze oraz plik z danymi należy podpisać godłem. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „II Jesień Poetycka, kategoria ogólnopolska” lub „II Jesień Poetycka, kategoria regionalna”.

Jeżeli uczestnik przysyła wiersze w obu kategoriach, powinien wysłać dwie osobne wiadomości.

Poczta tradycyjna:
Prosimy przysyłać wydruk wierszy (po jednym egzemplarzu) wraz z osobną kopertą z danymi – koperta i wiersze podpisane godłem – na adres Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom, z dopiskiem na kopercie „II Wolbromska Jesień Poetycka” oraz „kategoria regionalna” lub „kategoria ogólnopolska”.

Jeżeli uczestnik przysyła wiersze w obu kategoriach, powinien wysłać dwa osobne listy.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia pisemnej zgody lub skanu pisemnej zgody rodzica bądź opiekuna: „Wyrażam zgodę na udział <imię i nazwisko> w drugiej edycji konkursu Wolbromska Jesień Poetycka”, data, podpis.

Czas na nadesłanie: 24 lipca – 24 września 2020.

  1. Jury w składzie:

1) Magdalena Świerczek-Gryboś – pomysłodawczyni wydarzenia. Z wykształcenia filozofka i etyczka. Poetka, redaktorka, pisarka nominowana do nagród literackich: Nagrody im. Macieja Parowskiego i Nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla;


2) Anna Dwojnych – absolwentka socjologii i filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pisze poezję, prozę i teksty o filmach. Publikowała na łamach m.in. „Odry”, „Lampy”, „Dwutygodnika”, „Frazy”, „Arterii”, ArtPapieru”, „Blizy”, „Fabulariów”, „Elewatora”, „Cegły”. Autorka tomików poetyckich gadu gadu (2011) i Wypadki z przypadkami (2019). Stypendystka Miasta Torunia w dziedzinie kultury;

3) Karol Graczyk – poeta, autor czterech książek poetyckich i laureat wielu konkursów. Okazjonalnie redaktor, prowadzący warsztaty poetyckie, współorganizator Festiwalu Poetyckiego Wartal. Jego wiersze były tłumaczone na języki angielski i rosyjski;

– wybierze do trzech miejsc oraz kilka wyróżnień w każdej kategorii.

  1. Nagrody:

Rzeczowe w obu kategoriach dla trzech pierwszych miejsc i wyróżnień.

Nagrodzone teksty zostaną wydrukowane w almanachu pokonkursowym, który otrzymają nagrodzeni, opublikowane na stronie Domu Kultury w Wolbromiu oraz wystawione w Domu Kultury w Wolbromiu. Wiersze z podium z obu kategorii wydrukowane zostaną także w „Wieściach Wolbromskich”. Ze względu na sytuację w kraju, nie jesteśmy w stanie określić, czy możliwe będzie zorganizowanie gali wręczenia nagród. W przypadku jej braku, nagrody zostaną wysłane pocztą.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w październiku. Z laureatami skontaktujemy się telefonicznie.

W razie pytań osoba kontaktowa: Magdalena Świerczek-Gryboś, Dział Organizacji i Obsługi Imprez, 32 644 13 41, wewn. 23, mail: mswierczek@dk.wolbrom.pl.

Administratorem danych jest Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom. Dane gromadzone są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagród. Po zakończeniu konkursu dane zostaną usunięte. Uczestnikom przysługuje wgląd w dane, żądanie zmiany i usunięcia swoich danych.

Regulamin i nagrody mogą ulec zmianie.

Patroni medialni: Polskie Kulturalne Podziemie, Przegląd Olkuski, Wieści Wolbromskie

projekt graficzny: Gabriela Kałwa

Galeria zdjęć: