Promocje - Dom Kultury w Wolbromiu

# Promocje

Dodał(a): Eliza Ciuła-Hat | wtorek, 30 sierpnia 2016

1

Karta Kinomana

Przy zakupie biletu na seans w Kinie Radość, poproś kasjera o Kartę Kinomana.
Oznaczymy 8 Twoich kolejnych wejść do kina, a 9-te otrzymasz gratis!

Bilet rodziny

Przy zakupie co najmniej 3 biletów na jeden seans, wszystkie są w cenie biletu ulgowego.

Karta Dużej Rodziny

Po okazaniu Karty Dużej Rodziny przysługuje bilet w cenie 17zł -2D i 19zł – 3D.

Happy Seats

Na wybranych seansach w Kinie Radość organizujemy akcję Happy Seats. Kiedy na ekranie kinowym pojawia się spot informujący o akcji, widzowie zaglądają pod swoje lub wolne fotele i szukają oznaczeń Happy Seat. Szczęśliwcy wygrywają nagrody ufundowane przez sponsorów!

Regulamin Programu
KARTA KINOMANA

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu pod nazwą Karta Kinomana jest Dom Kultury w Wolbromiu z siedzibą w 32-340 Wolbrom, ul. Leśna 2.
 2. Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Kino – Kino Radość w Wolbromiu przy ul. Leśnej 2, Program – program lojalnościowy o nazwie Karta Kinomana, przygotowany i prowadzony przez Dom Kultury w Wolbromiu, Karta – Karta Kinomana, wydawana osobie fizycznej przystępującej do Programu, Posiadacz Karty – osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu i otrzymała Kartę Kinomana.

II. Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Warunkiem stania się Posiadaczem Karty jest zakupienie Karty wraz z biletem na dowolny seans w Kinie.
 3. Koszt zakupu karty wynosi 2zł i jest możliwy wyłącznie podczas transakcji zakupu biletu na dowolny seans w Kinie.
 4. Karta nie jest kartą płatniczą.
 5. Karta nie uprawnia do zniżek i promocji poza obowiązującymi w aktualnym cenniku Kina.
 6. Na karcie znaczony zostaje każdy bilet do Kina zakupiony przez Posiadacza Karty bez względu na jego cenę.
 7. Po zakupieniu 8 biletów, które zostały oznaczone na Karcie, Posiadacz Karty ma prawo do bezpłatnego wejścia na jeden dowolny seans w Kinie.
 8. Aby wykorzystać prawo do bezpłatnego wejścia na jeden dowolny seans w Kinie, Posiadacz Karty powinien zgłosić się z Kartą do kasy Kina w celu dokonania weryfikacji i wydania bezpłatnej wejściówki.
 9. Każda Karta upoważnia do dwukrotnego skorzystania z warunków Programu bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
 10. Karta jest ważna bezterminowo od dnia jej wydania do dnia zakończenia Programu.
 11. Program nie dotyczy seansów szkolnych organizowanych w Kinie.

III. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu bez pogorszenia warunków uczestnictwa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu, przy czym Karty zakupione przed jego zakończeniem zachowują ważność.
 3. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.dk.wolbrom.pl.