KONKURS LITERACKI „Fantastyczny Dom Kultury”

Dodał(a): Magdalena Świerczek-Gryboś | środa, 20 lutego 2019
KONKURS LITERACKI „Fantastyczny Dom Kultury”

Skrzaty pod sceną? Czarodzieje – kinooperatorzy? Drzwi do Narnii ukryte na sali kameralnej? Popuśćcie wodze fantazji i odkryjcie przed nami niezwykłe tajemnice Domu Kultury oraz jego pracowników!

 

  1. Dom Kultury w Wolbromiu ogłasza konkurs literacki na opowiadanie z gatunku fantastyki.
  2. Konkurs ma na celu aktywizację i wspieranie rozwoju młodzieży oraz dorosłych zainteresowanych literaturą. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych – młodzież (od 11 do 17 lat) oraz dorośli.
  3. Opowiadanie o objętości do 2000 słów, zawierające elementy fantastyczne i nawiązujące do hasła „Fantastyczny Dom Kultury”, należy przysłać na mail mswierczek@dk.wolbrom.pl, w formacie doc, docx lub rtf, w tytule maila wpisując Fantastyczny Dom Kultury + kategoria wiekowa („młodzież” lub „dorośli”).

W pliku z opowiadaniem nie należy umieszczać żadnych danych personalnych. Ani w tekście, ani w nazwie pliku. Opowiadanie można podpisać pseudonimem/znakiem graficznym.

Nazwą pliku powinien być tytuł opowiadania + kategoria wiekowa.

W osobnym pliku (podpisanym: tytuł opowiadania + dopisek „dane”) należy umieścić pseudonim/znak graficzny oraz dane personalne: imię i nazwisko, wiek, mail, numer telefonu.

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przysłania trzeciego pliku, podpisanego tytuł opowiadania + dopisek „zgoda” skanu zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. Plik powinien zawierać oświadczenie: „Zgadzam się na udział córki/syna, Imię i Nazwisko, w konkursie literackim „Fantastyczny Dom Kultury” oraz na przetwarzanie danych osobowych. Akceptuję regulamin konkursu” + własnoręczny, czytelny podpis.

Wzór zgody można pobrać z niniejszej strony, sekcja Do pobrania.

  1. Czas na nadesłanie opowiadania: do 28 lutego 2019. Jedna osoba może nadesłać jeden tekst.
  2. Organizatorzy proszą o dbałość o poprawność językową i justowanie tekstów.
  3. Jury konkursu: Magdalena Świerczek-Gryboś (pisarka, redaktorka), Anna Augustowska-Mazajczyk (polonistka, znawczyni literatury dziecięcej), Marcin Małysa (kinooperator, pracownik DK, fan literatury fantastycznej).

Kryteria ocen w dwóch kategoriach to fabuła i styl, oceniane w skali 1-10. Z ocen wyciągana jest średnia arytmetyczna. Tekst może otrzymać dodatkowy punkt za oryginalność.

Jury oceni teksty do końca marca 2019. W każdej kategorii wiekowej wybierze do pięciu laureatów. Wyniki podane zostaną na stronie oraz facebooku Domu Kultury w Wolbromiu w kwietniu 2019.

Punktacja nie będzie publikowana.

  1. Nagrody:

– fantastyczne nagrody rzeczowe (książki od wydawnictw Alegoria, Jaguar, SQN, Rebis),

– możliwość pracy z redaktorem,

– publikacja tekstów na fanpage Domu Kultury w Wolbromiu oraz na stronie dk.wolbrom.pl.

Laureat decyduje, czy tekst opublikowany zostanie pod jego pseudonimem, czy imieniem i nazwiskiem.

 

Laureaci poproszeni zostaną o odbiór osobisty nagród rzeczowych lub podanie adresu do wysyłki. Redaktor skontaktuje się z nimi mailowo przed publikacją tekstów.

 

Uwaga! Żeby uniknąć płatania figli przez technologię, po przysłaniu opowiadania na konkurs oczekujcie maila zwrotnego z potwierdzeniem przyjęcia. Jeżeli w ciągu trzech dni go nie otrzymacie – skontaktujcie się z nami inną drogą niż mailowa, na przykład pisząc na nasz fp lub dzwoniąc 32 644 13 41.

 

Administratorem danych jest Dom Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i realizacji nagród. Po zakończeniu konkursu i realizacji nagród dane uczestników zostaną usunięte, podobnie jak nienagrodzone opowiadania.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia swoich danych.

 

Galeria zdjęć: