Uniwersytet Trzeciego Wieku - Dom Kultury w Wolbromiu

# Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy Domu Kultury w Wolbromiu, zrzeszający osoby, które nie są już czynne zawodowo, ale wciąż aktywne, twórcze i ciekawe świata. Opiekunem jest Tomasz Witecki. Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku o nazwie „Nowe Horyzonty”, prowadzony przez Neonilę Piekarz,…
Czytaj więcej